.


Registrační formulář pro vystavovatele

 sleva 10% z cen stánků

 "FIRST MINUTE NABÍDKA" platná do 28. 2. 2020

                                    

                                 Uzávěrka přihlášek  30. 4. 2020!

Do zahájení výstavy zbývá ještě dostatek času, ale ta nejlepší místa pro váš stánek rychle mizí. Neváhejte a zajistěte si svou účast s předstihem!


                            Ceník pro vystavovatele

Výstavní stánek/plocha m2

3.000,-  Kč/m2

Registrační poplatek za stánky do 10m2

2.000,-  Kč

Registrace vynálezů do soutěže (za každých 5 započatých kusů vynálezů přihlášených do soutěže)

600,- Kč

Reprezentativní večer pro vystavovatele

270,- Kč /os.

Ostatní služby, které si vystavovatel může objednat

  • logo na LED prstenec pod střechou
  • plnobarevná stránka v katalogu
  • tisk posterů pro vynálezy (formát B1)
  • hosteska + překladatel na stánku
  • výroba prezentačních prvků a reklamních předmětů
  • organizace prezentačně reklamních akcí (seminář, přednáška,  workshop)
  • umístění reklamních elementů v prostoru haly
  • projektování a vybavení výstavních stánků
  • další požadované služby dle dohody

Upozornění:  jakékoli slevy, které organizátor v vyhlásí, se nezobrazí při vyplnění a potvrzení přihlášky. Vystavovateli budou slevy, které mu náleží, odečteny až na základě vystavené zálohové faktury.

Cena dle přihlašovacího formuláře

Gastronomické služby

V prostorách Werk Areny, kde se koná výstava INVENT ARENA, je smluvně stanoveno využívání gastronomických a cateringových služeb u společnosti Třinecké gastroslužby, s.r.o.

Objednávky lze provádět:

na e-mail: t-gast@trz.cz

telefonicky na tel.: + 420 558 533 806,  +420 558 533 880.

Cena na vyžádání

            Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.


              Platební podmínky pro vystavovatele

Vystavovatelé jsou povinni uhradit veškeré své splatné závazky (faktury), které jim z titulu účasti na výstavě vznikly formou bankovního převodu na účet organizátora, tj:


Bankovní spojení:

KOMERČNÍ BANKA a.s., pobočka Frýdek-Místek, expozitura Třinec,

č. ú.: 19-3810730287/0100

IBAN: CZ2101000000193810730287

SWIFT/BIC: KOMBCZPP


Cena, kterou je vystavovatel povinen uhradit, je závislá od počtu služeb, které si objedná na základě vyplněné a odeslané přihlášky. Podmínkou realizace objednaných služeb je úhrada faktury za objednané služby.

Organizátor výstavy INVENT ARENA realizuje výstavbu a vybavení stánku dle vyplněné přihlášky vystavovatele a vyhrazuje si zároveň právo úpravy cen až do výše 10 % vzhledem k nárůstu cen z příčin, které není schopen sám ovlivnit.             Harmonogram výstavy pro vystavovatele 

  Úterý  09 / 6 / 2020

10:00 Otevření výstavy pro veřejnost

11:00   -  Slavnostní zahájení výstavy
12:00  -  Výstava, prezentace vystavovatelů, semináře, panelové diskuze, průběžné hodnocení exponátů
17:00  -  Ukončení prvního dne výstavy

  Středa 10 / 6 / 2020

10:00  -  Otevření výstavy pro veřejnost
10:00  - Výstava, prezentace vystavovatelů, semináře, panelové diskuze, průběžné hodnocení exponátů,                  vyhodnocení a udělování cen GRAND PRIX, vyhlášení vítěze soutěže
17:00  -  Reprezentativní večer pro vystavovatele a partnery s cateringem

  Čtvrtek  11 / 6 / 2020

10:00  -  Otevření výstavy pro veřejnost
11:00   -  Medailový ceremoniál a udělování medailí
14:00  -  Zakončení výstavy pro veřejnost
14:00  -  Slavnostní ceremoniál s předáváním hlavních ocenění
15:30  -  Ukončení výstavy 


                                   Katalog výstavy

Organizátor výstavy vydá katalog v elektronické podobě s uvedením jednotlivých vystavovatelů a popisem vystavovaných exponátů.

Vystavovatel si může objednat umístění další reklamy v katalogu Výstavy IA za cenu uvedenou v Přihlášce pro vystavovatele.


             UDÍLENÍ CEN GRAND PRIX

                                   Ubytování pro vystavovatele

                                         Proklikem na vybraný hotel zjistíte více o ubytování, případně nás kontaktujte.

                                                                                               Rádi vám poradíme.