.

                            Ceník pro vystavovatele

Výstavní stánek/plocha m2

3.000,-  Kč/m2

Registrační poplatek za stánky do 10m2

2.000,-  Kč

Registrace vynálezů do soutěže (za každých 5 započatých kusů vynálezů přihlášených do soutěže)

600,- Kč

Reprezentativní večer pro vystavovatele

270,- Kč /os.

Ostatní služby, které si vystavovatel může objednat

  • logo na LED prstenec pod střechou
  • plnobarevná stránka v katalogu
  • tisk posterů pro vynálezy (formát B1)
  • hosteska + překladatel na stánku
  • výroba prezentačních prvků a reklamních předmětů
  • organizace prezentačně reklamních akcí (seminář, přednáška,  workshop)
  • umístění reklamních elementů v prostorách haly
  • projektování a vybavení výstavních stánků
  • další požadované služby dle dohody

Upozornění:  jakékoli slevy, které organizátor vyhlásí, se nezobrazí při vyplnění a potvrzení přihlášky. Vystavovateli budou slevy, které mu náleží, odečteny až na základě vystavené zálohové faktury.

Cena dle přihlašovacího formuláře

Gastronomické služby

V prostorách WERK ARENY, kde se koná výstava INVENT ARENA, je smluvně stanovena možnost objednání cateringových služeb u společnosti Třinecké gastroslužby, s.r.o.

Objednávky lze provádět:

na e-mail: t-gast@trz.cz

telefonicky na tel.:  +420 558 533 806,  +420 558 533 880.

Cena na vyžádání

            Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.


              Platební podmínky pro vystavovatele

Vystavovatelé jsou povinni uhradit veškeré své splatné závazky (faktury), které jim z titulu účasti na výstavě vznikly formou bankovního převodu na účet organizátora, tj:


Bankovní spojení:

KOMERČNÍ BANKA a.s., pobočka Frýdek-Místek, expozitura Třinec,

č. ú.: 19-3810730287/0100

IBAN: CZ2101000000193810730287

SWIFT/BIC: KOMBCZPP


Cena, kterou je vystavovatel povinen uhradit, je závislá od počtu služeb, které si objedná na základě vyplněné a odeslané přihlášky. Podmínkou realizace objednaných služeb je úhrada faktury za objednané služby.

Organizátor výstavy INVENT ARENA realizuje výstavbu a vybavení stánku dle vyplněné přihlášky vystavovatele a vyhrazuje si zároveň právo úpravy cen až do výše 10 % vzhledem k nárůstu cen z příčin, které není schopen sám ovlivnit.             Harmonogram výstavy pro vystavovatele 

  Úterý  09 / 6 / 2020

10:00 Otevření výstavy pro veřejnost

11:00   -  Slavnostní zahájení výstavy
12:00  -  Výstava, prezentace vystavovatelů, semináře, panelové diskuze, průběžné hodnocení exponátů
17:00  -  Ukončení prvního dne výstavy

  Středa 10 / 6 / 2020

10:00  -  Otevření výstavy pro veřejnost
10:00  - Výstava, prezentace vystavovatelů, semináře, panelové diskuze, průběžné hodnocení exponátů,                  vyhodnocení a udělování cen GRAND PRIX, vyhlášení vítěze soutěže
17:00  -  Reprezentativní večer pro vystavovatele a partnery s cateringem

  Čtvrtek  11 / 6 / 2020

10:00  -  Otevření výstavy pro veřejnost
11:00   -  Medailový ceremoniál a udělování medailí
14:00  -  Zakončení výstavy pro veřejnost
14:00  -  Slavnostní ceremoniál s předáváním hlavních ocenění
15:30  -  Ukončení výstavy 


                                   Katalog výstavy

Organizátor výstavy vydá katalog v elektronické podobě s uvedením jednotlivých vystavovatelů a popisem vystavovaných exponátů.

Vystavovatel si může objednat umístění další reklamy v katalogu Výstavy IA za cenu uvedenou v Přihlášce pro vystavovatele.


             UDÍLENÍ CEN GRAND PRIX

                                   Ubytování pro vystavovatele

                                         Proklikem na vybraný hotel zjistíte více o ubytování, případně nás kontaktujte.

                                                                                               Rádi vám poradíme.