.


 INVENT ARENA

                     Prestižní mezinárodní výstava

                          technologických novinek,

                                patentů a inovací

                                            v České republice

Popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání.

Pomoc při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí


Propojuje představitele investorů, výzkumných pracovišť, inovačních firem, vysokých
a středních škol, mladých tvůrců a výrobců, hledající zajímavé inovační podněty.

Pomáhá nalézt obchodní příležitosti či řešení pro vaše nápady a vynálezy čekající na zavedení do praxe.

Vytváří prostor inovátorům, výzkumníkům a zájemcům o vědu k prezentaci nejnovějších domácích i světových trendů.

Srovnává technickou úroveň českých a zahraničních vystavovatelů.

Prezentuje technologie, vědu a výzkum, jako součást národní kultury a zdůrazňuje tak nezaměnitelnou úlohu v ekonomice a rozvoji země.

Nabízí nová poznání a informace formou vzdělávacích seminářů, prezentací, workshopů
a panelových diskuzí.

Poukazuje na význam tvůrčí práce a důležitost průmyslové právní ochrany pro uplatnění nových řešení na trhu.

Podporuje zájem mladé generace o technické vzdělávání.

INVENT ARENA vám dává příležitost

 • prezentovat nejnovější technologie a trendy

 • navázat kontakty se zástupci technologických a inovativních firem

 • poznat tvůrčí myšlení z celého světa

 • navázat konkrétní spolupráci během výstavy s investory

 • získat zvláštní ocenění "GRAND PRIX" mezinárodní organizace

 • účastnit se seminářů, prezentací a panelových diskuzí

Kategorie INVENT ARENY

    Vystavovatelé prezentují své exponáty v těchto kategoriích

 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Hutnictví, strojírenství a stavebnictví
 • Doprava a energetika
 • Chemie a zemědělství
 • Zdravotnictví a biotechnologie
 • Výpočetní technika, telekomunikace, automatizace, informatika
 • Mladí inovátoři do 26 let
 • Ostatní

Hostitelské město TŘINEC

Hostitelské město leží v pohraniční oblasti Těšínského Slezska. Sousedí s Polskou a Slovenskou republikou. V Třinci se spolu snoubí ocelové srdce města a krásy okolní přírody. Během několika chvil tak můžete po návštěvě těžkého hutního provozu stát na vrcholcích okolních hor a nerušeně relaxovat uprostřed beskydských lesů. Průmyslový charakter dodává městu významný podnik Třinecké železárny jehož tradice výroby sahá až do roku 1839. Atraktivitami regionu je také tradiční architektura a folklor. Kolorit dřevěných staveb, zachování tradiční řemeslné výroby, lidových zvyklostí a obyčejů dává návštěvníkům zapomenout, kde je hranice mezi minulostí a přítomností.

Místo konání výstavy WERK ARENA

Multifunkční aréna WERK ARENA, ve které se výstava koná, slouží primárně pro hokej. Halový prostor je však navržen i pro různorodé kulturní a společenské akce (koncerty, výstavy, veletrhy, kongresy apod.). Díky své nadstandardní vybavenosti a zázemí je považována za jednu z nejmodernějších arén v Evropě. Najdete v ní světový unikát - nejdelší souvislý LED mantinel.