Patenty provází průmyslový rozvoj a vývoj lidstva vůbec už od nepaměti. Mezi ty první patří patent na klasickou past s pružinkou z roku 1894. Známější je však patent anglického vynálezce Jamese Henryho Atkinsona, který si podobný princip nechal zapsat v roce 1898. Jeho Little Nipper během pár desítek let ovládl světový trh a vynálezce si tak mohl ukrojit krásný šedesátiprocentní podíl ze zisku.

Patenty však hýbou průmyslovým světem dodnes. Kdo by byl řekl, že firma Apple má desítky patentů, mezi nimiž lze nalézt i ty nejmenší detaily na svých prodejnách, například skleněné schody, stojánky, na nichž jsou položené iPady nebo papírové nákupní tašky. 

Inovace a touha po zdokonalení je motorem rozvoje firem. A ochrana duševního vlastnictví k němu neodmyslitelně patří.

Ochrana duševního vlastnictví je důležitým nástrojem pro nakládání s majetkem firem. Ten nehmotný totiž tvoří až 85 % z jejich celkové hodnoty. 

Společná studie publikovaná Úřadem EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Evropským patentovým úřadem (EPO) v roce 2022 ukazuje, že odvětví intenzivně využívající práva duševního vlastnictví vytvářela v období 2017–2019 29,7 % všech pracovních míst v EU (v ČR 36,6 %). Ve stejném období tato odvětví představovala více než 47 % celkové hospodářské činnosti (HDP) v EU v hodnotě 6,4 bilionu EUR (v ČR 54,4 %). 

Lídry v oblasti vytváření nových práv duševního vlastnictví jsou země jako Německo, Francie, Itálie či Nizozemsko. Podle šetření Českého statistického úřadu bylo v roce 2022 v Česku 169 subjektů, které poskytly licenci na svůj patent, užitný vzor či design. Na licenčních poplatcích v daném roce získali celkem 3,9 mld. Kč. 

Další společná studie EUIPO a EPO ukazuje, že české startupy patří v rámci Evropy mezi nadprůměrné přihlašovatele průmyslových práv k ochraně. Vlastnictví registrovaných práv přitom dramaticky zvyšuje pravděpodobnost, že se začínajícím firmám podaří získat důležité investice. 

Efektivní péče o duševní vlastnictví by měla být nedílnou součástí každodenního fungování firem všech velikostí.

Ohlédnutí za předchozími ročníky výstavy

Hostitelské město TŘINEC

Hostitelské město leží v pohraniční oblasti Těšínského Slezska. Sousedí s Polskou a Slovenskou republikou. V Třinci se spolu snoubí ocelové srdce města a krásy okolní přírody. Během několika chvil tak můžete po návštěvě těžkého hutního provozu stát na vrcholcích okolních hor a nerušeně relaxovat uprostřed beskydských lesů. Průmyslový charakter dodává městu významný podnik Třinecké železárny jehož tradice výroby sahá až do roku 1839. Atraktivitami regionu je také tradiční architektura a folklor. Kolorit dřevěných staveb, zachování tradiční řemeslné výroby, lidových zvyklostí a obyčejů dává návštěvníkům zapomenout, kde je hranice mezi minulostí a přítomností.

Místo konání výstavy WERK ARENA

Multifunkční aréna WERK ARENA, ve které se výstava koná, slouží primárně pro hokej. Halový prostor je však navržen i pro různorodé kulturní a společenské akce (koncerty, výstavy, veletrhy, kongresy apod.). Díky své nadstandardní vybavenosti a zázemí je považována za jednu z nejmodernějších arén v Evropě. Najdete v ní světový unikát - nejdelší souvislý LED mantinel.