INVENT ARENA

Hlavním cílem je oslovení a integrace představitelů obchodu, investorů, výzkumných pracovišť, inovačních firem, vysokých a středních škol, mladých tvůrců a výrobců hledajících zajímavá inovační řešení resp. podněty čekající na zavedení do praxe.

Jedním z důležitých cílů projektu INVENT ARENA je propagace tvůrčích myšlenek mezi mládeží. Účastníci výstavy se prezentují s nejnovějšími dosaženými výsledky a zkušenostmi při rozvoji vědy a techniky v mnoha oblastech lidské činnosti. Účinná ochrana duševního vlastnictví je důležitou součástí inovačního procesu a významně přispívá ke konkurenceschopnosti těch, kteří jej dokáží optimálně použít.

Výstava INVENT ARENA si předsevzala sehrát právě v této oblasti významnou úlohu. Chceme propagovat a ukázat všem zájemcům o vědu, techniku a inovace nejnovější domácí a světové trendy. Poukázat na důležitost tvůrčí práce a zdůraznit význam průmyslové právní ochrany pro uplatnění nových řešení na trhu. Současně chceme umožnit "českým hlavám" uplatnit své nápady a řešení na široké mezinárodní platformě a seznámit se s aktuálními technickými novinkami jiných zemí zúčastněných na výstavě.

Třinec

Hostitelské město leží v Těšínském Slezsku, pohraniční oblasti severovýchodní části severní Moravy a Slezska, které přímo sousedí s Polskou a Slovenskou republikou. Rozmanitý region spojuje řeka Olše, která Třincem protéká.

Atraktivitami regionu jsou kromě Těšínských Beskyd, které jsou častým a oblíbeným výletním místem, také jeho tradiční architektura a folklor. Kolorit dřevěných staveb, zachování tradiční řemeslné výroby, lidových zvyklostí a obyčejů dává návštěvníkům zapomenout, kde je hranice mezi minulostí a přítomností.

V Třinci se spolu snoubí průmyslové srdce města a krásy okolní přírody. Během několika chvil tak můžete po návštěvě těžkého hutního provozu stát na vrcholku hory a nerušeně relaxovat uprostřed beskydských lesů.

WERK ARENA

Multifunkční aréna WERK ARENA, ve které se výstava odehraje, slouží primárně hokeji. Halový prostor je však navržen tak, aby zde mohly probíhat i jiné sportovní aktivity a různorodé kulturní a společenské akce (koncerty, výstavy, veletrhy, kongresy apod.).

Díky své vybavenosti a nadstandartnímu zázemí je považována za jednu z nejmodernějších arén v Evropě a najdete v ní i světový unikát - nejdelší souvislý LED mantinel.