V rámci programu proběhne třetí den výstavy - 18. 6. - organizovaný výlet do Prahy s prohlídkou památek (vč. průvodce).

Program prohlídky:

  • 17. 6. v 17.30 hodin - Přesun vlakem z Třince do Prahy
  • 17. 6. v 22.30 hodin - Ubytování v Hotelu Olšanka (společný pro všechny účastníky)
  • 18. 6. v 9.30 hodin - Zahájení prohlídky

Přesun z Třince do Prahy
Cesta vlakem je pro účastníky prohlídky zdarma.
Všechny ostatní výlohy během prohlídky Prahy si účastníci hradí sami (vč. ubytování).

Hotel Olšanka Praha
Zde jsou předrezervovány pokoje pro účastníky prohlídky.
Zvýhodněná cena dvoulůžkového pokoje činí 1 300 Kč.
Při rezervaci vždy uvádějte heslo „INVENT ARENA
Více o hotelu a rezervace na www.hotelolsanka.cz >>>

Harmonogram prohlídky
Mimo jiné navštívíme tato místa:

Pražský hrad
Pohled na Pražský hrad patří mezi nejúchvatnější panoramata. Jeden z největších hradních komplexů na světě tvoří historické paláce, církevní budovy, zahrady a malebná zákoutí. Pražský hrad je již více než tisíc let symbolem českého státu. Založen byl v 9. století a stal se sídlem českých králů a posléze prezidentů.
Více zde: https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky

Pražský hrad - katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Gotická katedrála, duchovní symbol českého státu, byla založena r. 1344 na místě původní románské rotundy. Stavba trvala téměř 600 let, definitivně byla dokončena až v r. 1929. V jejím impozantním interiéru se nachází mj. malbami a polodrahokamy nádherně vyzdobená Svatováclavská kaple s hrobem sv. Václava, v podzemí hrobka českých králů a Korunní komora, kde jsou uloženy korunovační klenoty.
Více zde: http://www.katedralasvatehovita.cz/cs

Karlův most
Nejstarší pražský most vznikl na místě Juditina mostu pobořeného r. 1342 povodní. Kamenný či Pražský most, od r. 1870 nazývaný Karlův, byl založen r. 1357 Karlem IV., dokončen byl r. 1402. Most je vybudován z pískovcových kvádrů a po obou stranách je opevněn věžemi (Malostranské mostecké věže, Staroměstská mostecká věž). Od r. 1683 do r. 1928 bylo na pilíře mostu osazeno 30 soch světců, z nichž nejznámější je socha sv. Jana Nepomuckého (M. Braun, F. M. Brokof aj.).
Více zde: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/93/karluv-most

Staroměstské náměstí
Nejvýznamnější náměstí historické Prahy vzniklo ve 12. století a bylo svědkem mnoha historických událostí. Vedle Staroměstské radnice a chrámu Matky Boží před Týnem je dominantou náměstí barokní kostel sv. Mikuláše, rokokový palác Kinských, gotický městský palác Dům U Kamenného zvonu a monumentální pomník Mistra Jana Husa. V dlažbě náměstí je vyznačeno místo popravy 27 českých pánů (1621) a pražský poledník.
Více zde: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/183/staromestske-namesti

Staroměstská radnice s orlojem
Radnice byla zřízena r. 1338 jako sídlo samosprávy Starého Města. Nejstarší gotickou část komplexu tvoří nádherná věž s arkýřovou kaplí a unikátní orloj, na kterém se každou celou hodinu (9 – 23 hod.) objevuje 12 apoštolů. Východní novogotické křídlo radnice bylo zničeno během Pražského povstání 8. 5. 1945 a nebylo již nikdy obnoveno. Návštěvnický okruh tvoří historické sály, věž a podzemí.
Více zde: http://www.staromestskaradnicepraha.cz/

Prašná brána
Jedna z nejvýraznějších památek pozdně-gotické Prahy z r. 1475 je monumentálním vstupem do Starého Města, kterým na území města vcházely korunovační průvody českých králů. Prašná brána, která dříve sloužila jako sklad střelného prachu, tak i dnes zahajuje Korunovační či Královskou cestu na Pražský hrad. Vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 44 metrů.
Více zde: http://www.muzeumprahy.cz/633-prasna-brana/

Václavské náměstí
Obchodní a administrativní centrum města, místo významných společenských a historických událostí. Sídlí zde kina, divadla, bankovní domy, hotely, restaurace, desítky malých i větších obchodů, administrativní centra. Náměstí vzniklo při založení Nového Města Karlem IV. r. 1348. Dominantu náměstí dnes tvoří budova Národního muzea (1885 — 1891) a pomník národního patrona sv. Václava od J. V. Myslbeka z r. 1912.
Více zde: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/182/vaclavske-namesti

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: