Součástí budou také odborné semináře, tématicky zaměřené na propagaci duševní ochrany nebo podpory mladých inovátorů, které uvedou odborníci z Úřadu průmyslového vlastnictví, Akademie věd ČR, VŠB-TU Ostrava a PatentCentra Sedlák & Partners.

16. 6. 2016

  • 14.00 - 15.00 hodin - Úřad průmyslového vlastnictví:
  • "Vyplatí se využívat systém ochrany průmyslových práv?" - Mgr. Hana Churáčková, Ph.D.
  • 15.00 - 16.00 hodin - PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.:
  • "Autorské právo a licence" - Ing. Jiří Sedlák a Mgr. Alena Kodrasová

17. 6. 2016

  • 10.30 - 11.15 hodin - Akademie Věd ČR:
  • "Otevřená věda – první krůčky k vědecké kariéře" - Petra Jirásková
  • 11.15 - 12.00 hodin - Vysoká škola - Technická univerzita Ostrava:
  • "Jak finančně podpořit transfer technologií do komerční sféry" - Mgr. Martin Duda

Podrobnosti k přednáškám připravujeme.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: