15. 6. 2016 - příprava

 • Příjezd vystavovatelů do arény
 • Stavba exponátů, příprava expozic

16. 6. 2016 - 1. den výstavy

 • 11.00 hodin - Slavnostní zahájení výstavy
 • 12.00 - 18.00 hodin - Hlasování odborné poroty
 • 14.00 hodin - První blok odborných přednášek >>>
 • 18.00 hodin - Zakončení 1. dne 
 • 19.00 hodin - Společenský večer pro pozvané hosty

17. 6. 2016 - 2. den výstavy

 • 9.00 hodin - Zahájení druhého dne
 • 10.30 hodin - Druhý blok odborných přednášek >>>
 • 13.00 hodin - Závěrečný ceremoniál s vyhlášením vítězů jednotlivých kategorií >>>
 • 17.00 hodin - Zakončení 2. dne
 • 17.30 hodin - Přesun do Prahy, ubytování (hotel Olšanka) >>>

18. 6. 2016 - Prohlídka Prahy s průvodcem

 • 9.30 hodin - Zahájení prohlídky >>>

Po celou dobu výstavy bude pro vystavovatele k dispozici restaurace s občerstvením, nabídkou regionálních jídel a plným servisem.
Oficiální program bude probíhat v českém a anglickém jazyce (tlumočení).
Časový harmonogram může být upravován, o změnách budeme informovat.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: