6033 - Trénink vnitřní radosti a osvobození se od strachu

Mohammad Nasimi Masak

First Institute Researchers and Inventors in Iran

Patented

Tento náčrt je pro veřejné vzdělávání, studenty a rodiny. Náčrt má dvě části. Vnitřní radost a osvobození od strachu. Studiem a vyzkoušením těchto pokynů můžete změnit strach na vnitřní radost a vítězství.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: