6030 - Nová technika predikce plodnosti

Prof. Dr. Hazim Jabbar Al-Daraji

Iraqi Forum of Inventors

Patent 4115

Standardně dáváme vejce ptáků do inkubátorů a líhní na určitou dobu podle jejich druhu a známe až konečnou míru líhnutí. Ale přijdeme tak o všechny neplodná vejce, což působí ekonomické ztráty, protože je již nemůžeme použít pro jakýkoliv účel. Proto jsme přijali novou techniku (jako první na světě) pro určení plodnosti ptačích vajec v laboratoři před vstupem vajec do inkubátoru. Tato technika je poměrně jednoduchá a levná a jsme schopni určit plodnost vajec již několik hodin po oplodnění.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: