6028 - Ochranný pracovní oděv ENVIFORM

ENVIFORM a.s.

ENVIFORM a.s.

 

Ochranný pracovní oděv ENVIFORM - jedinečné průmyslově pratelné ochranné oblečení, které při váze materiálu 400 g/m² nabízí ochranu před vznícením, konvekčním žárem a tepelným zářením. Je prodyšný a pohodlný, primárně je určen pro pracovníky oceláren a sléváren. Tito zaměstnanci přicházejí bezprostředně do styku s tekutými kovy, jejichž teploty často přesahují 1 000 °C. Používá se tam, kde existuje riziko vyplývající z potřísnění kapkami roztaveného kovu, které nelze ani při největší opatrnosti vyloučit.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: