6026 - Měření psychofyziologické zátěže organismu

ENVIFORM a.s.

ENVIFORM a.s.

 

Metoda hodnocení psychofyziologické zátěže v pracovním prostředí. Zahrnuje spektrální analýzu variability srdeční frekvence a hodnocení aktivity autonomního nervového systému. Měření je doplněno dotazníkovými šetřeními, osobními pohovory s měřenými osobami a výsledky objektivního měření faktorů pracovního prostředí.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: