6025 - Měřící systém FluxMap

Szöllösy, János, Farkas, Tibor and Gasparics, Antal

Association of Hungarian Inventors

 

Byl vyvinut pro ruční skenování a zobrazování trojrozměrného magnetického pole. Tento nový vynález nám umožňuje vyrábět černobílé nebo barevné „fotografie“ magnetického pole přes jakýkoliv kontrolovaný povrch. Ruční skenování a magnetická zobrazovací schopnost umožňuje rozpoznat trhliny nebo vady i ve vzorcích, které jsou nehomogenní či mají komplexní vnitřní strukturu. Sondy jsou vhodné pro testování  vodivých i magnetických materiálů.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: