6024 - Smyková cela pro měření závislosti úhlu vnitřního tření partikulární látky na okrajových podmínkách

Jiří Zegzulka prof. Ing. CSc., Jan Nečas Ing. Ph.D., Petr Bortlík Ing., Otakar Dokoupil Ing. CSc.,

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 303324

Vynález se týká měření závislosti úhlu vnitřního tření partikulární látky na okrajových podmínkách Jak v oblasti vědy a výzkumu, tak pro účely procesního a konstrukčního inženýrství a řeší simulaci skutečného procesu toku částic partikulární látky v reálných podmínkách. Měření smykovou zkouškou se provádí za předpokladu, že se v průběhu této zkoušky dosáhne u proměřovaného vzorku vzrůstu naměřené hodnoty úhlu vnitřního tření až na jeho maximální hodnotu.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: