6023 - Způsob simulace kinetiky pohybu částic sypké hmoty a zařízení k provádění způsobu

Jiří Zegzulka prof. Ing., CSc., Petr Bortlík Ing., Otakar Dokoupil Ing., CSc., Robert Brázda Ing., Ph.D., Jan Nečas Ing., Ph.D.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 303348

Vynález se týká zjišťování vlastností sypkých hmot a řeší provádění kontrolních nebo simulačních  experimentů pro verifikaci inženýrských děl a badatelskou činnost v oblasti aplikací procesu pracujících se sypkými hmotami, zejména simulaci průběhu tlaku, velikosti proudových profilů, simulaci proudových a rychlostních polí, obtékání pasivních prvků, koutů, překážek a podobně, mimo jiné struktury stavby sypkých hmot včetně struktury nanosouboru částic.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: