6022 - Smyková cela pro měření frikčních parametrů partikulární látky na okrajových podmínkách

Jiří Zegzulka prof. Ing. CSc., Jan Nečas Ing. Ph.D., Petr Bortlík Ing., Otakar Dokoupil Ing. CSc.,

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 303325

Vynález se týká měření závislosti úhlu vnitřního tření partikulární látky na okrajových podmínkách Jak v oblasti vědy a výzkumu, tak pro účely procesního a konstrukčního inženýrství a řeší simulaci skutečného procesu toku částic partikulární látky v reálných podmínkách. Měření smykovou zkouškou se provádí za předpokladu, že se v průběhu této zkoušky dosáhne u proměřovaného vzorku vzrůstu poklesu hodnoty úhlu vnitřního tření až na jeho minimální hodnotu.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: