6011 - Varovný systém pro bezpečné dodržování vzdálenosti mezi jedoucími vozidly

Kou-Chen Wu

Chinese Innovation and Invention Society

Patent M514945

Tento vynález je schopen prostřednictvím zvuku, světla nebo dokonce i pomocí textových signálů varovat řidiče vozidla za sebou aby udržel bezpečnou vzdálenost či zvýšil bezpečnost provozu vozidla samotného.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: