6003 - Skládaná textilie a textilní útvar obsahující vrstvu skládané textilie

Ing. Jaroslav Hanuš, Ph.D., Doc. Ing. Ladislav Ševčík, CSc., Ing. Martin Konečný, Ph.D., Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., Ing. Martin Diblík, Ph.D.,

Technická univerzita Liberec

Patent EP2309045

Řešení se týká skládané textilie obsahující sklady, které jsou střídavě na protilehlých stranách textilie uzavřeny vrcholy skladů, a jejichž šířka se po výšce skladu plynule mění. Kromě toho se řešení týká také textilního útvaru obsahujícího alespoň jednu vrstvu skládané textilie podle řešení, na níž je uložena alespoň jedna další vrstva textilie. Užití produktu je v akustických izolacích a speciálních filtrech.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: