5006 - Elektrické zařízení k dezinfekci obuvi použitím těkavých kapalin s desinfekčními vlastnostmi

Marko Mladenovski, Gorjan Malevski, Kosta Naceski

DPATU Inventor Mihajlo Pupin

Patent 2252/1

Zařízení je určeno pro dezinfekci a sušení všech druhů obuvi. Přístroj má tvar zásuvky se dvěma držáky na vrcholu své pohyblivé části, nad nimiž je obuv natažena. Na vodorovné části držáku je nádoba s topným tělesem. Ohřívač je plstěným dílem ponořen do aromatické dezinfekční kapaliny. Obuv se přetáhne přes držáky tak, že jejich vnitřní část se vznáší nad nádobou s ohřívačem. Uzavře se zásuvka a zapne ohřívač. Kapalina se začne vypařovat a dezinfikuje tak obuv uvnitř i vně. Poté, co se dezinfekční náplň odpaří, zásuvka se otevře a ohřívače začnou sušit. Po vypnutí zařízení je obuv dezinfikovaná, suché a provoněná.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: