5005 - Oteplovací stavební materiál

Hsia-Chun Lo, Ming-Ting Chuang, Yin-Hsuan Chen, Kuang-Yu Cheng, Pi-Pai Chang, Cheue-Chin Hwang

Chinese Innovation and Invention Society

 

Náš vynález, oteplovací stavební materiál, převádí elektrickou energii na tepelnou energii a stabilizuje teplotu v místnosti. Oteplovací stavební materiál má různé velikosti a tvary a může být snadno umístěn v různých vnitřních prostorách. Náš vynález, který kombinuje automatický systém řízení teploty a tepelně vodivý systém, je pružný a inteligentní. Může rychle ohřát stavební materiál na teplotu lidského těla za tři minuty. To šetří energii pro ochranu životního prostředí bez nebezpečí spálení.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: