5004 - Přenosné nabíjecí zařízení pro mobilní telefony

Tzu-Ting Su, Tsu-Chun Su, Yen-Hsun Su

Chinese Innovation and Invention Society

Patent M515232

Tento vynález představuje zařízení pro nabíjení mobilních telefonů kdykoli a kdekoli. Skládá se z pouzdra, napájecího zdroje, akumulátoru a krokoměru - napájecí zdroje instalovaného v pouzdru a složeného z cívky, magnetických jednotek a regulační jednotky usměrňovače. Pohybem zařízení dojde k relativnímu pohybu mezi magnetem a cívkou napájecího modulu, čímž se generuje napětí a proud, který pak bude stále produkovat a přeměňovat na stejnosměrný proud přes regulační usměrňovač jednotky. Akumulátor je spojen s napájecím modulem pro ukládání stejnosměrného napětí převedeného regulačním usměrňovačem. Modul krokoměru je také schopen počítat a zobrazit počet kroků uživatele.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: