5003 - Inovovaný dávkovač pro bezezbytkové využití náplně

Yuan-Yu Lin

Chinese Innovation and Invention Society

 

Vytvořili jsme inovovaný dávkovač, který zahrnuje: tělo láhve, výtlačnou část a trubkové těleso. Výše zmíněné tělo lahve má otvor v horní části, zatímco spodní povrch je konvexní. Trubkové těleso se skládá z hlavní trubice připojené k pumpičce a alespoň dvou rozvětvených trubic, kde konec těchto trubek se nachází v nejnižším bodu konvexního povrchu dna láhve. Tímto způsobem, když je obsah dávkovače téměř vyčerpán, dostane se do konvexního dna láhve, odkud jej trubkové těleso může snadno nasát a dosáhne se tak efektivního využití veškerého obsahu dávkovače.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: