5001 - Signální zařízení pro barvoslepá

Yen-Chieh Wu, Chung-Hao Wu

Chinese Innovation and Invention Society

Patent M393763

Tradiční světelná dopravní signalizace střídá tři různé barvy světla (červenou, žlutou, zelenou) pro řízení vozidel a chodců. Barvoslepí lidé nemohou správně a včas určit barvu. Prostřednictvím nového vynálezu, který využívá světel v kombinaci se symboly, se může zvýšit rychlost rozpoznávání pro barvoslepé. Jedná se o mezinárodní symboly v kombinaci s tradičními světelnými signály. Barvoslepí lidé mohou rychle identifikovat dopravní signál podle tvarů, které odpovídají světelným signálům. Vynález účinně sníží dopravní nehody.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: