4014 - Vysoce efektivní filtrování webu pro mezinárodní sítě a služby

Surasak Sanguanpong, Kasom Koth-Arsa, Surachai Chitpinijyol

Association of Thai Innovation and Invention Promotion

Patent IP 237223

Filtrování webového provozu je klíčový nástroj, který pomáhá správcům sítě nastavovat přístup uživatelů k určitým webovým stránkám. Při povolení filtrování je webový provoz porovnáván s databází URL, která obsahuje seznam nežádoucích webových stránek, které byly roztříděny na základě kritérií (nezákonná činnost, násilí, bezpečnost, zábava atd.). Z tohoto důvodu filtrování webového provozu umožňuje organizaci dodržovat regulační a zákonné povinnosti, jakož i poskytovat produktivní a chráněné prostředí pro uživatele webového obsahu. V několika zemích jsou mezinárodními poskytovatelé internetových služeb (ISP) vynuceni ze zákona nasadit filtrování URL adres. Několik ISP začnou nově přijímat standard 40/100 Gb/s. Investice (CapEx) a provozní náklady (OpEx) pro komerční, proprietární 100 Gb/s filtrování jsou velmi vysoké ($ 3M a 5M $ s pětiletou údržbou). Tento vynález představuje vysoce výkonné webové filtrování.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: