4012 - Elektronický obvod pro vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem

Martin Novák, Jaromír Volf

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta

Patent EP 2 414 799 B1

Elektronický obvod pro vysokorychlostní vyhodnocení informací ze senzorů s variabilním elektrickým odporem, např. z taktilních senzorů na bázi vodivého elastomeru. Elektronický obvod je součástí řídicích obvodů PLANTOGRAFU od verze v12. Umožňuje velmi rychlé zpracování naměřených dat, založené na velmi rychlé a paralelní digitalizaci naměřených dat ze 16 400 senzorů snímače o průměru elektrody 2,5 mm, umístěné na ploše 500x500 mm. Jako převodník tlaku na elektrický signál je použit vodivý elastomer Yokohama Rubber, v současné době jsou zkoušeny vodivé inkousty. Použití uvedeného obvodu umožňuje digitalizaci až 1000 sn/s, teoreticky až 5000 sn/s. Systém slouží pro biomechanické vyšetřování tlaků mezi ploskou nohy nebo dezénem pneumatiky a maticově uspořádanými miniaturními snímači tlaku. Jedná se o kompaktní přenosný přístroj, který spolu s připojeným PC zpracovává v reálném čase signály o průběhu tlaků ve statickém a dynamickém režimu zatěžování.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: