4008 - Způsob vytvoření výstupního signálu nelineárního regulátoru rychlosti stejnosměrného motoru

PhD Eng. Andrzej Andrzejewski

Politechnika Białostocka

Patent PL216512

Tento vynález se používá zejména při kontrole pohybu s vysoce přesným a vysoce výkonným počítačem, který řídí obráběcí stroje a roboty. Nevýhodou běžně známých metod je obtížné vynulování chyb rychlosti bez překmitu, v aktivním stavu regulátoru otáček a krátkém časovém řízení 100 mikrosekund, pomocí jednoho sepnutí tranzistoru motoru. Výsledek této metody vytváření výstupního signálu regulátoru rychlosti je dosažení procesu regulace rychlosti s minimálním časem a bez překročení, nikoli v závislosti na hodnotě elektromotorické síly motoru a lineárně měnícího zatížení točivého momentu.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: