4004 - Digitální spektrometrický systém jaderného záření

prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.

Masarykova univerzita Brno

Utility model 27510 a 28043

Digitální spektrometrický systém jaderného záření vznikl ve spolupráci Masarykovy univerzity a firmy VF,a.s. Systém ve dvouparametrickém režimu může sloužit jako spektrometr neutronů a záření gama s organickým scintilátorem stilben nebo proporcionálním detektorem plněným vodíkem. V jednoparametrickém režimu lze systém využít s prakticky libovolným spektrometrickým detektorem, pokud není potřeba identifikovat typ detekované částice. Hlavní vlastnosti systému jsou vysoká přesnost a rychlost zpracování měřených dat a možnost vyhodnocení naměřených dat v online i offline režimu. Možnost využití navrhovaného systému je například v jaderné energetice, při výzkumu fúzních technologií nebo ochraně proti záření.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: