4003 - Systém na kódování obrazu v reálném čase, založený na diskrétní chaotické synchronizaci

Chin-Chu Yen, Chih-Yung Chen, Yu-Chen Hsu, Hsin-Han Tsai

Shu-Te University

Patent M509478

Tento systém na šifrovací obsahuje především inovovaný šifrovací a dešifrovací algoritmus RSA a hlavní a záložní systém diskrétní chaotické synchronizace s regulátorem synchronizace chaosu. Signál obrazu je nejprve zašifrován na základě zlepšeného algoritmu RSA s primárním párem a klíčem generovaným systémy chaosu. Navrhujeme vylepšení RSA šifrovací algoritmu v kombinaci se synchronizovanými chaotickými systémy k odstranění těchto nedostatků. Z tohoto důvodu, nejen bezpečnostní prvky RSA mohou být zachovány, ale mohou také výrazně snížit časové prodlevy a bude možné realizovat šifrování obrazu s vysokou bezpečností v reálném čase.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: