4002 - Slovník pro techniky

Ing. Dagmar Rýdlová (DYSBABA)

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů z.s.

 

Slovník pro výuku jazyků techniků s problémem dyslexie. Učebnice jazyků pro dyslektiky i pro dyslektiky techniky. Pomáhá při výuce všech jazyků (i češtiny) zvládnout dětem i rodičům celou problematiku v normálním čase.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: