3058 - Transparentní diamantové vrstvy chránící prvky biofotonických senzorů.

Gdańsk University of Technology

 

Biofotonické senzory jsou optoelektronická zařízení používaná pro měření fyzikálních a chemických interakcí biologických objektů pomocí působení nízkoenergetických fotonů s biologickými tkáněmi. Tyto senzory realizováné pomocí optických vláken a interferometrie nízké koherence nabízejí jedinečné výhody, jako je: odolnost proti elektromagnetickému rušení, biokompatibilita, chemická pasivita a široká škála, dobré rozlišení a měření s vysokou citlivostí. V interferometrických snímačích je informace o naměřených hodnotách zakódována v celém spektru odraženého světla.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: