3052 - Komplexní ústní rehabilitace vedena pod pojmem VieSID u pacientů s bruxismem

Gribenco VItalie, Nistor Lilian, Pântea Vitalie, Romaniuc Dumitru, Bordeniuc Gheorghe, Ghenadie Fala, Ursu Iulian

 

Moderní pojetí VieSID umožňuje individuální (osobní) rehabilitace zubní čelisti. Účinnost komplexu ústní rehabilitace je dána snížením příhod bruxismu, zmírněním psychické pohody a zlepšení celkového stavu organismu.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: