3051 - Drobná pr.mysluvá výroba biopesticidů na bázi thajských semen Neem

Dr. Unchalee SANGUANPONG, Assoc. Prof.

Association of Thai Innovation and Invention Promotion

Patent 3043/2010

Thajská semena Neem (Azadirachta indica var. Siamensis (Valeton)) se používají v malém měřítku průmyslové výroby v pilotním závodě Rajamangala University of Technology Thanyaburi v provincii Patumtani, Thajsko. Tento proces zahrnuje dlouhý řetězec operací a různých zařízení. Semena jsou oloupána, je z nich vyextrahován olej, který se filtruje sedimentací a projde procesem odpařování.  Po oloupání se surová hmota ponechá v usazovacích nádržích a odčerpá se Neem roztok, který se filtruje a pokračuje k dalšímu postupu. Roztok se dále odpaří se do určitého objemu, tzv. koncentrovaného alkoholického extraktu na neem bázi. Popsané zpracování vyžaduje sadu speciálních zařízení, jako je například loupač semen, drtiče, usazovací nádrže a filtry pro extrakci oleje a výparník. Před balením do nádob je sledován obsah azadiracthinu na dávku s použitím HPLC a je případně zředěn na standardní hodnotu. Dále je koncentrát ředěn také pro specifické účely jako produkt „připraveno k použití“ (RITNEEM, RITNEEM-O I, RITNEEM-O II). Nakonec je výrobek plněn do lahví a odeslán ke spotřebiteli. Kapacita zkušebního provozu je 25 tun/rok do 250 pracovních dnů.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: