3049 - Elektrokauter s klimatizací a technologií inteligentního řezání

Tannz Shirmanesh, Mahsa Khaki Khatibi

First Institute Researchers and Inventors in Iran

Patented

Elektrokauter je široce používán lékaři pro pitvy a kauterizaci krevních cév na operačních sálech. V tomto vynálezu se používá systém klimatizace a technologie inteligentního řezání a koagulace. Problémy spojené s potenciálními vedlejšími účinky elektrochirurgie, včetně mechanického traumatu a elektro-tepelných škod jsou vyřešeny.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: