3044 - Tungaj transformátor

Drago Vrhovnik

V D d.o.o.

 

Vzduch kolem nás je plný elektro-fonický vln: z rádiových antén, mobilních vysílačů, satelitů, mikrovln, wi-fi routerů a dalších. Jsou neviditelné, ale ne všechny jsou neškodné. Mnohé studie ukazují, že toto záření může narušit spánek, náladu a dokonce i zdraví. The British Medical Journal zveřejnil studii, že lidé, kteří žijí v blízkosti mobilních základnových stanic jsou více náchylnější k negativním symptomům. S instalací Tungaj transformátoru, atomy čistého uhlíku, zlata, stříbra, křemíku a dalších prvků vytvoří torzní/skalární energii. Tento typ energie už byl zkoumán i Nikolou Teslou, který mmj. vyvinul generátor střídavého proudu, který se používá v každé domácnosti. Vynalezl také cívku, která vytváří skalární energii. Po mnoha letech výzkumu a testů se nám konečně podařilo vyvinout Tungaj transformátor, který vytváří harmonické a zdravé vlnové délky. Tungaj transformátor je složitá kombinace znalostí o podpůrných silách přírody, které pomáhají nalézt existenční rovnováhu. Tungaj transformátor byl nezávislými vědci z Ústavu bioelektrofotoniky v Německu potvrzen jako efektivní. Nejnovější výzkum byl proveden v laboratoři rostlinné cytogenetiky, kde se používá test Allium M. Výsledky potvrdily, že ochrana Tungaj transformátorem opravdu funguje. Hladina genotoxicity na cibuli vystavené neionizujícímu zářením byla mnohem vyšší než u stejné cibule, vystavené stejnému záření, ale umístěné vedle Tungaj transformátoru. Drago Vrhovnik strávil roky a vynaložil značné finanční prostředky na rozvoj a zdokonalování Tungaj transformátorů. Každý z nich je vyráběn ručně, to je pomalý, drahý a pracný proces a nedokáže uspokojit obrovskou poptávku po Tungaj transformátorech po celém světě.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: