3042 - Rotační pluh pro stroje s nízkým podvozkem a pásovou převodovkou

EDO KARNICNIK

Association of Slovenian Inventors

Patent SI 23975

Zařízení a způsob pro přenos síly na rotační pluh. Technické řešení je funkční, technologicky vhodné pro ruční výrobu, úsporné, bezpečné pro lidi a životní prostředí, pevné a spolehlivé. Nástavec může být použit na strojích s nízkým podvozkem a řemenovým převodem. To umožňuje připojit roteční pluh a nástavec spolu s nosným rámem ke stroji. Poskytuje širší využití stroje v průběhu celého roku, včetně orby a kypření půdy. Tento vynález poskytuje několik možností pro snížení rychlosti stroje na rotačním pluhu a vhodnou volbou průměrů popruhů umožňuje jakýkoliv převodový poměr, a tím zabraňuje možnému poškození podvozku. Nedílnou součástí vynálezu je speciální panel, který v kombinaci s převodovkou, umožňuje různé výšky a použití otočného pluhu na straně stroje (vlevo nebo vpravo), a to takovým způsobem, aby kola běžela v drážkách, a tím se zabránilo možnému poškození podvozku.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: