3039 - Skládací vozík pro vinice s ručně ovládanou mechanickou převodovkou

Ivan Gregorič

Association of Slovenian Inventors

Patent SI 24284

Vozík je určen k různým úkolům při práci na vinici, jako je například prořezávání a sklizeň hroznů. Usnadňuje práci, protože ta je prováděna v sedě a vozík se pohybuje kolem vinice. Existují již podobné motorové vozíky, jejich nevýhodou je však vysoká cena a rychlé vybíjení baterie. Prezentovaný vynález je mechanický, a proto je také ekologický.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: