3038 - Použití magneticky ošetřené vody pro zlepšení reprodukční a fyziologické výkonnosti ptáků

Prof. Dr. Hazim Jabbar Al-Daraji

Iraqi Forum of Inventors

Patent 3360

V tomto patentu vyrábíme nové zařízení pro zmagnetizování vody s rozdílnou intenzitou 500, 1000 nebo 2000 Gauseho. Magnetizovaná voda byla ptákům dodávána vodovodními trubkami. Ukázalo se, že napájení ptáků takto upravenou vodou významně zlepšuje kvalitu spermatu, míru produkce a kvalitu vajec, plodnost a frekvenci líhnutí, krevního oběhu, pohlavních hormonů a histologických rysů. Díky použití ptáků, jako laboratorních zvířat, můžeme učinit závěr, že dodávka magnetizované pitné vody pro lidskou spotřebu by mohla zlepšit reprodukční výkonnost a celkový fyziologický stav těla.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: