3037 - Inovace techniky pro vyhodnocení histologických vlastností, objemové hmotnosti a relativní váhy tkání

Prof. Dr. Hazim Jabbar Al-Daraji

Iraqi Forum of Inventors

Patent 3440

Předkládaný postup, který slouží k vyhodnocení obecného stavu tkání závisí hlavně na morfologických změnách v tkáních. Tento postup byl nepřesný, jelikož závisel v podstatě na hrubém vyšetření tkání. Z tohoto důvodu jsme inovovali techniku pro vyhodnocení histologických znaků různých tkáních v těle. Tato technika závisí v podstatě na objemové hmotnosti a relativní váze jednotlivých komponent tělesných tkání. Také lze vypočítat všechna měření rozměrů různých tkáních. Tato nová technika prokázat dobrou účinnost pro určení všech histologických rysů všech tělesných tkání.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: