3035 - Proces syntetizace termosenzitivních hydrogelů a jejich farmaceutické využití

Snežana Ilić-Stojanovića, Ljubiša Nikolića, Vesna Nikolića, Slobodan D. Petrovićb, Mihalo Stankovića, Slobodanka Jovanovićc

University of Niš, Faculty of Tehnology; University of Belgrade, Faculty of Tehnology and Metalurgy; Ekonomic Institute

Patent RS 53 220 B

Hydrogely jsou materiály, určené pro použití ve zdravotnictví, kde mají uplatnění při kontrole rychlosti uvolňování léčiv tím, že omezí degradaci a toxicitu. Typickým představitelem tepelně citlivého polymeru je poly (N-isopropylakrylamid), p(NIPAM), který obsahuje hydrofilní a hydrofobní skupiny. Nejnižší teplota rozpouštění (LCST), při které p(NIPAM) prochází fázovým přechodem je 32 °C. P(NIPAM) hydrogel narůstá při teplotách pod LCST a vykazuje hydrofilní povahu, jelikož vodíkové interakce těchto polymerních řetězců s molekulami vody jsou dominantní. Nad LCST, vodíkové vazby se molekulami vody rozpojují a hydrofobicita p(NIPAM) vede ke kontrakci, která způsobuje snížení teploty. Přítomnost nových skupin (které nejsou v FTIR spektrech monomerů a pojícího činidla) s vytvořenými vodíkovými vazbami označuje úspěšné kopolymerace hydrogelů. SEM analýza ukazuje, že hydrogely jsou krystalické a makroporézní (velikost pórů 0,1 až 1 µm). Obsah zbytkových monomerů je v přijatelných mezích pro farmaceutické použití, a ukazuje, že konverze reakčních složek je téměř kompletní.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: