3032 - Potravinový doplněk na dekontaminaci těžkých kovů

Szöllösy, János

Association of Hungarian Inventors

 

Aktivní složkou v Humicinu jsou huminové fulvokyseliny, což je přírodní organický materiál. Jeho izolace je již vynalezena. Vzhledem k jeho přírodnímu původu, je zvláště vhodný pro interakci s biologickými procesy, bez jakýchkoliv vedlejších účinků, jakož i pro přepravu (převzetí nebo odstranění) prvků do nebo z metabolismu.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: