3030 - Implantát nebo protéza anatomické struktury stomatognátního systému a kraniofaciálu

L.A. Dobrzanski, A.D. Dobrzanska-Danikiewicz, P. Malara, L.B. Dobrzanski, A. Achtelik-Franczak, T.G. Gawel

Silesian University of Technology

Patent P. 414423

Autoři tohoto vynálezu vytvořili odlišný implantát a protézu, jejíž inovace se týká kombinace pevného implantátu a kontrukce do jedné hybridní konstrukční formy. Konstrukční forma významně zlepšuje funkční vlastnosti implantátů a protéz používaných pro anatomické prvky zubních a kraniofaciálních systémů. Implantát a protéza se vyznačují tím, že jsou vyrobeny z pevného jádra obklopeného hybridní vrstvou mikropórů vytvářejících zóny s porézní strukturou, kterou tvoří jednotlivé buňky. Mikropóry mají diferencovaný, individuálně navržený tvar a rozměry v rozmezí 0-2000 µm. Charakteristickým rysem porézní struktury je i to, že jeho povrch může být pokryt tenkou vrstvou z 0-500 µm tlustého bioaktivního materiálu. Zóny s porézní strukturou mohou být umístěny jako vnitřní a/nebo vnější vrstva na pevné jádro a mohou být pokryty další vrstvou polymerního nebo keramického materiálu. Zónu s porézní strukturou lze umístit také jako vnitřní a/nebo vnější vrstva na povrchu pevného jádra a mikropóry mohou být naplněny živými buňkami osteoblastů. Výhodou navrhovaného řešení je to, že implantát je přímo vytvořen k osteosyntéze s kostí, která je zajištěna v oblasti zubního nebo kraniofaciální systému. V případě, že implantát nebo protéza je pokryta keramickými nebo polymerních materiálů, zlepší se funkční vlastnosti těchto protéz, a zejména odolnost proti odtržení těchto vrstev. Implantát a stomatognátní a kraniofaciální protéza se vyrábějí s pomocí aditivní metody založené na počítačovém tomogram sloužící k vytvoření modelu ztráty úbytku kostní tkáně pacienta. Celý způsob byl vyvinut v rámci výzkumných prací.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: