3026 - Způsob využití odpadních vod ze zařízení na výrobu bionafty

Tadeusz Porebski, Slawomir Tomzik, Katarzyna Polarczyk, Dawid Berny;

Industrial Chemistry Research Institute

Patent P. 414706

Vynález se týká způsobu využití odpadní vody z výroby bionafty prostřednictvím transesterifikace rostlinného oleje s methanolem. Odpadní vody z výroby bionafty jsou použity následujícím způsobem: methanol se odstraní destilací (pak se vrací zpět do procesu transesterifikace olejů). Po skončení jsou vystaveny mikrofiltraci za použití keramických membrán, čímž se získá zadržený podíl, obsahující částice emulze a suspenze jako permeátů, které se podrobí reverzní osmóze s použitím polymerních membrán. Tím se získá roztok obsahující glycerol a permeát a voda o čistotě požadované pro užitkovou vodu. Roztok obsahující více než 10% glycerolu, s cílem obnovit ho, se recykluje do továrny na bionaftu a destiluje. V patentovaném postupu je více než 95% odpadní vody převedeno na produkty, tj., metanol, glycerol a vodu a jsou znovu použíty v zařízeních na výrobu bionafty.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: