3024 - Využití modelu neuronové sítě pro navržených vlastností titanové slitiny Ti6Al4V získané metodou vstřikování

Michal Szota

Czestochowa University of Technology

 

Metoda je používaná pro přípravu titanové slitiny Ti-6Al-4V, ovlivňující druh výsledné struktury, což zase ovlivňuje vlastnosti materiálu. Způsob kontinuálního lití poskytuje konvenční slitinu s krystalickou strukturou. Rychlé ochlazení během vstřikování odlitku umožňuje poskytovat částečně amorfní a neuspořádanou strukturu. Rentgenová kvalitativní analýza potvrdila typy struktur získaných v závislosti na způsobu výroby. V obou případech jsou popsány vrcholy alfa a beta fáze: Ti alfa a Ti beta. Vyhodnocení topografie povrchu, umožňuje dojít k závěru, že větší rozšíření na povrchu se vyznačuje slitinami tvořenými injekcí. Ty mají dvakrát větší drsnost než slitiny získané obvyklým způsobem. Vyšší drsnost má vliv na proces fúze implantátu s živými tkáněmi v těle. Analyzovaný titan má vyšší odolnost proti oděru (metoda vstřikování) než slitiny vyrobené obvyklým způsobem. Výsledná slitina Ti-6Al-4V injekční metody má z lékařského hlediska lepší výkonnost než ve stejné slitině vyrobené kontinuálním pláštěm.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: