3023 - Způsob zpracování tekutého digestátu

Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski

Cracow University of Technology, Faculty of Chemical and Engineering Technology

Patent P. 416076

V důsledku léčby minerálními kyselinami, vápenným mlékem, superfosfátem, zahříváním a filtrací (s účinností > 1000 l/m2/h) se získá filtrát použitelný k zavlažování. Obsahuje ~ 95% a ~ 99% nižší zatížení CHSK a P, ve srovnání se surovým digestátem a sedimentem navrhovaným jako surovinu pro výrobu minerálních a organických hnojiv.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: