3022 - Nové fotoiniciátory založené na bázi quatraphenylu pracující pod UV a modrými LED diodami použitý pro různé polymerační reakce

Joanna Ortyl, Anna Chacha-Brekiesz, Iwona Kaminska- Borek

Cracow University of Technology

Patent P.412723; P.408415

Předmětem tohoto vynálezu je sada nových, vysoce účinných fotoiniciátorů na bázi nových quatraphenylových molekul, pro kationtové radikály, volné radikály a hybridní fotopolymeraci procesů monomerů. Nově vyvinuté fotoiniciátory jsou alternativní metodou pro zvýšení účinnosti iniciace fotopolymeraci procesů, pokud jsou středotlaké rtuťové lampy použity jako zdroje UV světla. Nové fotoiniciátory jsou speciálně přizpůsobeny také pro viditelné LED osvětelní. Fotoindukované polymerace monomerů se získávají zvýšením popularity jako šetrného způsobu k životnímu prostředí a bezpečného pro výrobu ochranných polymerních povlaků na různé povrchy. Aplikuje se na tvrditelné nátěrové hmoty bez obsahu rozpouštědel, laky, inkousty, zubní výplně a jiné nátěrové materiály, všude tam, kde je důležité rychlé sušení nebo seřízení.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: