3018 - Protéza lidské paže s pneumatickým pohonem

Mohamed Elmously & Moustafa Moh’d Hassen

The Egyptian Inventors Syndicate - The Egyptian Society for Women & Youth Inventor

Patent 2009/456

Projekty se zaměřují na zvýšení pevnosti lidského svalu a pomoci osobám se zdravotním postižením, aby učinily jejich život jednodušší. A také na vybudování nové generace strojů fungujících na principu lidského svalu s pneumatickým pohonem. Tento projekt je zaměřen na protézy nebo umělé končetiny sloužící k léčbě svalové dystrofie. Paže byla navržena pro snímání pohybu lidského těla přes proměnlivé polovodičové prvky nebo k napodobení pohybu těla pomocí signálů z mozku. Cílem je pomoci léčit svalovou atrofii, a zvýšit nebo zlepšit sílu.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: