3015 - Přeměna chemického odpadu na cement

Dr. Sc. Zehrudin OSMANOVIĆ

Inventors Association of Bosnia and Herzegovina

 

Tento vynález se týká výroby cementu z nevyužitých a znečišťujících hořlavých zbytků produkce soli a sody uložených v „bílých mořích”. Dokonce i správná pečlivá selektivita této recyklační technologie (nic na straně Na Cl, přítomného ve velkém množství), sama o sobě přispívá k hromadění znečišťujících látek přidaných pro lepší dekantaci (například zbytky síranů, uhličitanů a dalších). Tento sediment je sesazen v obrovských skládkách „bílých mořích”, které kontaminují a ohrožují rostliny, živočichy a lidské prostředí.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: