3012 - Zařízení pro koncentraci solutů tlakovými membránovými procesy

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

Masarykova univerzita

Registered

Technickým řešením je zařízení využívající princip tlakové membránové filtrace, vhodné zejména pro zakoncentrování solutů ve vodném roztoku, např. vzorku pro následnou environmentální analýzu, aniž by při tom byl změněn charakter vzorku nebo byl vzorek kontaminován.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: