3009 - Automatické zažízení zabraňující rybám uplavat z návrží během povodní

Min-Chie Chiu, Hao-Wei Zeng, Shu-Wen Juang, Che-Min Chiu, Pei-Yun Chiu

Chung Chou University of Science and Technology

Patent M462514

Tento vynález představuje jednotuchý přístroj používaný k zabránění rybám v úniku z rybníků během povodní. Často se stává, že během záplav v období dešťů unikne většina ryb z rybníků, což představuje velké finanční ztráty pro jejich majitele. Tento vynález obsahuje základové patky, vertikální a horizontální tyče, kroužky, rybářské sítě a bójky. Vertikální tyč je upevněna k základně a položena na zemi. Když přijde tajfun, vertikální tyče se vzpřímí a základny se propojí horizontálními tyčemi na kterých je koužky připevněna rybářská síť s bójemi. Dojde-li k záplavě, bude voda, která přeteče přes okraje nádrže nadnášet bójky a natažená sít tak zadrží ryby v nádrži.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: