3004 - Inovace v 3D biotisku k podpoře hojení ran

Keng-Liang Ou, Chih-Hua Yu, Chia-Fen Hsieh, Yu-Hao Chan, Ling-Hsun Lee, Su-Jiun Hou

3D Global Biotech Inc.

 

Naše technologie prezentuje, že ADSC jsou považovány za efektivní klinickou léčbu přes 3D tištěný obvaz na rány k podpoře jejich hojení. Dá se jej považovat za alternativní lék pro regeneraci pokožky.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: