2079 - SPUTT 500

Ing. Daniel Omacht, Zdeněk Kubánek, Roman Doležal

MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

Potřeba stanovit mechanické vlastnosti materiálů strojních součástí pracujících v provozních podmínkách bez toho, aby bylo nutné odstavit strojní celek a dezintegrovat strojní součásti, vedlo v minulosti k vývoji miniaturizovaných zkušebních těles spojeným se vznikem speciálních zkušebních postupů a metod. Během mnoha let byly vyvinuté metody zpřesňovány, výsledky porovnávány s konvenčními zkušebními metodami, tvar a rozměry zkušebních těles byly modifikovány. V září roku 2004 vedla snaha materiálových inženýrů o sjednocení zkušebních metod malých vzorků společně s Evropským výborem pro normalizaci (CEN) ke vzniku dokumentu CWA 15627 (CEN Workshop Agreement) „Small Punch Test Method for Metallic Materials“. Tento dokument stanovuje technické podmínky zkoušení miniaturizovaných vzorků pro oblast tečení materiálu a lomové mechaniky. V roce 2007 došlo k novelizaci tohoto dokumentu. Na jeho základě započal v roce 2010 vývoj zkušebního zařízení SPUTT 500. To je určeno ke stanovení zbytkové životnosti strojních součástí pracujících za zvýšených teplot pomocí testování tzv. miniaturizovaných vzorků (8mm, tloušťka (0,5±0,005)mm). Během pěti let byly vyvinuty tři verze, přičemž dvě z nich byly chráněny užitným vzorem. Poslední verze je nejdokonalejší, plně automatizovaná a výrazně převyšuje požadavky dané předpisem CWA 15627.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: