2078 - Turbína využívající proudění vzduchu okolojedoucích vozidel

Stipan Orčić

Patent P20151057A

Dopravní turbína využívá zvýšené proudění vzduchu a komprimuje vzduch vytvořený pohybem vozidel, který má spustit elektrický generátor. Tyto turbíny jsou instalovány v řadě podél okraje vozovky pásově nepropustnou stěnou stěné výšky.  Proudění vzduchu využívá k pohonu turbín, které jsou propojeny, čímž se produkuje a distribuuje elektrická energie pro elektrické pohony vozidel. Tyto ''pohonné" stanice se nachází hned vedle silnice v určité vzdálenosti od provozu. Technické výpočty, na základě 24 hodin práce, při rychlosti stlačeného vzduchu 5 m/s, ukazují následující: turbína 1,5 kW, vyprodukuje 8,8 kWh. Z 12 kW by se vyprodukovalo 680,00 kWh.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: