2077 - Mechanismus pro převod lineárního pohybu na rotační pohyb

Sfartz Pincu

Patent A/00408/17.06.2015,OSIM

Mechanismus pro převod lineárního pohybu na rotační pohyb. Když se nosič 3, nebo vlákno 3, pohybuje ve směru modré šipky, západka 8 otáčí vřeteno 12 ve směru hodinových ručiček, přičemž západka 22 je volně posuvná. Když se nosič 3, nebo vlákno 3, pohybuje podél červené šipky, západka 22 působí na vřeteno 12 a vytváří rotační pohyb, stále ve stejném směru otáčení hodinových ručiček.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: